templatemo header
templatemo header
gallery 1
gallery 1

راهکاری کارآمد کم هزینه

مدیریت کارها بر اساس مکان ، نظارت بر عملکرد ، بهینه سازی وقت ، و راهبری بهتر مجموعه می باشد


1
2
بسته های پیشنهادی
با توجه به تعداد پرسنل و خدمات درخواستی میتوانید بسته مورد نظر را انتخاب نمایید
templatemo price img
تجاری
 • بیشتر از 10 کاربر
 • امکان ثبت کاربر
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت کار ها
 • داشبورد مدیریت
 • اپلیکیشن پرسنل
templatemo price img
پایه
 • کمتر از 10 کاربر
 • امکان ثبت کاربر
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت کار ها
 • داشبورد مدیریت
 • اپلیکیشن پرسنل
templatemo price img
اولیه    رایگان پنج کاربر /ماه اول
 • به ازای 5 کاربر
 • امکان ثبت کاربر
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت کار ها
 • داشبورد مدیریت
 • اپلیکیشن پرسنل
3
templatemo work
درباره ما
هدف ما بهبود عملکرد شماست

تلاش ما بودن در کنار شما جهت بهبود عملکرد شما و رسیدن به قله موفقیت برای شما می باشد ، تیم کاربین تلاش کرده امکانات لازم جهت مدیرت وظایف در مجموعه شما را فراهم نماید. .

تیم کاربین تمام تلاش و تجربه خود را به کار برده تا با پیچید ترین تکنولوژی بتواند ساده ترین ابزار را آماده کند تا بتواند به شما در جهت

 • مدیریت پرسنل
 • مدیریت کارها و زمان انجام
 • نظارت بر عملکرد پرسنل
 • داشبورد مدیریتی

کمک نماید

4
تماس با ما
به راحتی میتوانید با ما در تماس باشین
Google Maps