K A R B I N

...loading

دی متوکسی متان (متیلال) – Dimethoxymethane

دی متوکسی متان (متیلال) – Dimethoxymethane

متیلال (DMM) مایعی بی رنگ با بویی شبیه کلروفرم و به شدت قابل اشتغال با فرمول مولکولی C3H8O2 با جرم مولکولی g/mol 1/76   با نقطه جوش C° 42 می باشد. این حلال ویسکوزیته،  نقطه جوش و نقطه دوب  بسیار پایین و فراریت بسیار بالا و همچنین قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارد. این حلال تمایل به جذب رطوبت از هوا ندارد و با آب آزئوتروپ نمی دهد و قابلیت انحلال در بسیاری از مواد ارگانیک را دارد.

توضیحات تکمیلی

کاربردها:

این حلال در صنعت رنگ و رزین و تینر بسیار پر مصرف می باشد. همچنین یک افزودنی عالی برای مواد سوختی به حساب می آید که عدد اکتان را در بنزین افزایش می دهد و بهبود دهنده کیفیت گازوئیل از بابت آلایندگی حاصل از سوختن آن در موتورهای دیزل می باشد و به عنوان پایین آورنده نقطه انجماد گازوئیل در مناطق سرد سیر استفاده می شود. گرید % 99 این حلال در صنایع شیمیایی و داروئی استفاده می شود همچنین در صنعت نفت به عنوان استخراج کننده پارافین ها از ایزوپارفین کاربرد دارد.

 

فرایند تولید:

از واکنش فرمالدئید و متانول در حضور کاتالیزوز این حلال به دست می آید. از آن جای که این حلال با متانول تشکیل آزئوتروپ می دهد. تولید  این محصول با خلوص بالا بسیار دشوار است. شرکت حلال سازان کاربین قابلیت تولید این محصول با خلوص % 99 را دارد.